top of page

השחיינית 

דיאלוג בין גוף למרחב

גופי, מנסה למתוח את גבולותיו, כמו לא היה מודע לסובב אותו.
המקום בו אני פועלת משתנה: בין החללים הסגורים, לבין המרחבים האינסופיים, בין האדמה, למים לאוויר.
גופי, בתנועה סטטית, מנסה ככל יכולתו להתגבר על הריק הסובב אותו,

משל היה גוף בעל זיכרון אותו הוא מנסה לחיות ולהחיות.

bottom of page