top of page

אקוקליפסה

דיאלוג בין האדם לטבע

"ההשפעה האנושית על הטבע כה דרמטית, עד כי יש הסבורים שאנחנו חיים בעידן גיאולוגי חדש- האנתרופוקן- עידן שסימן ההיכר שלו הוא חותמה העז של הפעילות האנושית בפלנטה" (חגי בועז ועפרי אילני, "אנתרופוקן: עידן האדם", 2023).

bottom of page